Badania

Kwestionariusz ankiety dla młodzieży

w wieku 13-14 lat

Kwestionariusz ankiety dla młodzieży

w wieku 15-17 lat

Kwestionariusz ankiety dla młodzieży

w wieku 18-25 lat

Kwestionariusz ankiety

dla rodziców

Obszar JA – Ojczyzna, Świat, Ludzkość, Matka Ziemia

spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego koncentruje się aktywność młodych ludzi.

Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne – Miejsce pracy

obejmie zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej oraz wyborów politycznych młodego pokolenia Polaków.

Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy

podejmiemy próbę identyfikacji relacji interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu. Zarówno w realnym świecie jak i cyberprzestrzeni.

Obszar JA – JA

czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego.

MŁODZIEŻ4.0

MŁODZIEŻ 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 - 2023. W ramach projektu przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców.

Celem badań jest sportretowanie młodego pokolenia Polaków w następujących obszarach:

  • JA-JA
  • JA-DOM-RODZINA-RÓWIEŚNICY
  • JA-SZKOŁA ŚRODOWISKO LOKALNE MIEJSCE PRACY
  • JA OJCZYZNA ŚWIAT LUDZKOŚĆ MATKA ZIEMIA

Aktualności

listopad 2023

grudzień 2022