Dobór członków zespołu badawczego był podyktowany dorobkiem naukowym i doświadczeniem. W skład zespołu weszli przedstawiciele takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia, pedagogika, politologia i z obszaru nauk o mediach.

 

Skład zespołu badawczego:

 • prof. Jacek Kurzępa
 • prof. Monika Przybysz
 • dr Karol Leszczyński
 • Paweł Kopeć
 • prof. Waldemar Urbanik
 • prof. Zbigniew Formella
 • prof. Krzysztof Wielecki
 • dr Marcin Zarzecki
 • dr Marek Woś
 • prof. Maciej Drzonek
 • mgr Joanna Golczyk