Posted by: mziel Category: Bez kategorii Comments: 0

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu konferencyjnym projektu badawczo-rozwojowego „Młodzież 4.0”, który odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2022 roku w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w godzinach 11.00 – 15.00.

7.12.2022r. odbędzie się Konferencja naukowa pt. „Postawy i zachowania młodzieży wobec wyzwań współczesności – perspektywa teoretyczno-praktyczna”

8.12.2022r. odbędzie się Konferencja naukowa pt. „Psycho- socjo- biologiczne aspekty cielesności
i seksualności adolescentów: perspektywa teoretyczno-badawcza i prakseologiczna”

Po konferencji odbędzie się debata z młodzieżą.

Konferencje będą miały formułę hybrydową – stacjonarnie odbywać się będą w budynku Uczelni przy
ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie oraz on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do rejestracji na wszystkie wydarzenia: 

https://forms.gle/8QXkVSBKAT5zsMnE7

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!!!

MŁODZI 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu  przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Celem badań jest sportretowanie młodego pokolenia Polaków w następujących obszarach: 

Obszar JA – JA, czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego.  

Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, podejmiemy próbę identyfikacji relacji interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, czyli w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych. Nie pominiemy także relacji młodych ludzi w cyberprzestrzeni.

Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne – miejsce pracy, obejmował będzie zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej młodego pokolenia Polaków oraz replikacji strategii życiowych, wyborów politycznych i  aktywności zawodowej.  

Obszar JA – Ojczyzna, Świat, Ludzkość, Matka Ziemia, to problematyka skoncentrowana wokół młodzieńczego zaangażowania w rozliczne i zróżnicowane aspekty „świata globalnego”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego koncentruje się aktywność młodych ludzi. 

  

Zorganizujemy 6 ogólnopolskich konferencji projektowych transmitowanych na żywo w Internecie, podczas których prezentować będziemy dotychczasowe wyniki badań!

Wśród prelegentów będą m.in. prof. Margaret Archer (University of Warwick, UK) oraz prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA)

 

Wydamy 7 publikacji projektowych, w tym raporty badawcze

Upowszechnimy wyniki naszych badań za pomocą dedykowanej projektowi stronie internetowej oraz kanału YouTube.

 

Strona internetowa programu: https://mlodziez4zero.pl  

Kontakt:

dr Joanna Smoluk-Stachowska

mail: mlodziez4zero@anstwp.pl