Posted by: mziel Category: Bez kategorii Comments: 0

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej pt. „Młodzież 4.0 – współczesne dylematy młodości: co o nich wiemy, a co nam się wydaje, że wiemy”.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10:00 – 15:00 w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz poprzez platformę MS Teams). 

Będzie również transmitowana na dedykowanym kanale YouTube i na Facebook’u Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. 

Link do transmisji ONLINE na YouTube: https://youtu.be/WV531WB16A8

Link do transmisji ONLINE na Facebooku: https://fb.watch/cwOFjfALYH/

Harmonogram Konferencji:

10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji  –  JM Rektor ANS TWP, prof. ANS TWP  dr hab. Waldemar Urbanik

10.10 – 10.30 – prof. UZ dr hab. Jacek Kurzępa „Kierunki młodzieńczego radykalizmu, analiza badań zastanych i ich inspirujący wpływ na badania własne”

10.30 – 10.50 – prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik „Podmiotowość o zróżnicowanym poziomie funkcjonalności. Założenia akomodacji modelu do badań młodzieży” 

10.50 – 11.10 – prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki „Realizm krytyczny i mechanizmy morfogenetyczne w badaniach społecznych. Perspektywa badań młodzieży”

11.10 – 11.30 – prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz „Młodzi w sieci dezinformacji i kryzysu uchodźczego”

11.30 – 11.50 – prof. US dr hab. Maciej Drzonek „Specyfika badania postaw obywatelskich i politycznych ludzi młodych – refleksje w kontekście projektu Młodzież 4.0”

11.50 – 12.10 – dr Maciej Zarzecki „Metodologiczny model badań w projekcie Młodzież 4.0”

12.10 – 12.30 – dr Karol Leszczyński „Subkultury, organizacje, wolontariat – co wiemy o przynależności młodych ludzi”

12.30 – 13.15 – przerwa techniczna

13.15 – 14.45 – „Różnorodność paradygmatów młodzieży a założenia projektu „MŁODZIEŻ 4.0”. Interdyscyplinarny wielogłos dotyczący projektu badawczego” – otwarta debata z uczestnikami konferencji

14.45 – 15.00 – zakończenie konferencji – prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!!!

Formularz rejestracyjny do udziału on-line: https://forms.gle/NnePkaeMWCRU3wMH8  

MŁODZI 4.0 to ogólnopolski projekt badawczy realizowany w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu  przebadamy 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Celem badań jest sportretowanie młodego pokolenia Polaków w następujących obszarach: 

  

Obszar JA – JA, czyli portretowanie samego siebie – autoportret i samoocena młodzieży w różnorodnych obszarach i aspektach życia społecznego.  

Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, podejmiemy próbę identyfikacji relacji interpersonalnych młodego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, czyli w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych. Nie pominiemy także relacji młodych ludzi w cyberprzestrzeni.

Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne – miejsce pracy, obejmował będzie zagadnienia związane z opisem sytuacji szkolnej, społecznej, zawodowej młodego pokolenia Polaków oraz replikacji strategii życiowych, wyborów politycznych i  aktywności zawodowej.  

Obszar JA – Ojczyzna, Świat, Ludzkość, Matka Ziemia, to problematyka skoncentrowana wokół młodzieńczego zaangażowania w rozliczne i zróżnicowane aspekty „świata globalnego”. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, wokół jakich kontekstów wymiaru życia społecznego koncentruje się aktywność młodych ludzi. 

  

Zorganizujemy 6 ogólnopolskich konferencji projektowych transmitowanych na żywo w Internecie, podczas których prezentować będziemy dotychczasowe wyniki badań!

Wśród prelegentów będą m.in. prof. Margaret Archer (University of Warwick, UK) oraz prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA)

Wydamy 7 publikacji projektowych, w tym raporty badawcze

Upowszechnimy wyniki naszych badań za pomocą dedykowanej projektowi stronie internetowej oraz kanału YouTube.

Strona internetowa programu: https://mlodziez4zero.pl  

Kontakt:

dr Joanna Smoluk-Stachowska

mail: mlodziez4zero@wshtwp.pl