Wyniki badań pilotażowych zostaną opublikowane wkrótce…